Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Utrikes

Dela

Adventister möter flyktingar på stranden

Till Lesbos i den grekiska övärlden kommer fortfarande många av de flyktingar som försöker ta sig till Europa från Mellanöstern, inte minst därför att flyktvägarna landvägen blivit svårare att passera på grund av att det politiska läget i EU:s gränsländer blir mer kritiskt.

ASI Europe, en medlemsorganisation för adventister som är företagare och yrkesarbetande, driver en hjälpinsats som ger första hjälpen längs stränderna på Lesbos. ASI Europe har koordinerat volontärer från hela världen för att ingå i denna insats som går under beteckningen AdventistHelp. Du kan läsa mer om denna insats i Adventist Review.

Flera av de volontärer som engagerat sig i ASI:s arbete kommer från Sverige och många har sina rötter i Mellanöstern. Sjuksköterskan Israa Abdali från Sverige intervjuades av TV4:s Nyheterna om sina gripande upplevelser.

ADRA:s flyktingarbete

Adventistsamfundets medlemmar och församlingar i hela Europa är engagerade i att på olika sätt hjälpa till i den humanitära katastrof som sedan månader tillbaka också nått Europa. ADRA:s lokalorganisationer i Europa, som i normala fall fungerar som insamlingsorganisationer och finansiärer av utvecklingsprojekt och katastrofinsatser i oroliga och fattiga länder utanför Europa, har fått ställa om en del av sitt arbete. ADRA Europa koordinerar sedan en tid ADRA:s arbete med att hjälpa flyktingar som strömmar in landvägen till Europa genom Balkan.

Samtidigt fortsätter ADRA:s arbete med flyktingar i länderna kring konfliktområdena i Mellanöstern.

ADRA Sverige bidrog redan i september med 5 000 dollar från dess katastroffond till arbetet i Serbien som utförs av ADRA:s internationella nätverk där.

I Sverige

Eleverna vid Ekebyholmsskolan hade ett dagsverke i veckan innan höstlovet för att samla in pengar till ett flyktingläger som ADRA ansvarar för i Serbien.

I Nyhyttans Adventkyrka är medlemmar och bygdens föreningar engagerade i att ge flyktingarna i asylboendet i Nyhyttans kurorts byggnader en meningsfull och normal vardag.

I Göteborgs Adventkyrka får flyktingar som är på genomresa möjlighet till övernattning och frukost innan man reser vidare.

Läs mer om dessa insatser i Missionären!

ADRA Sverige har beslutat att julgåvan som tas upp sabbaten den 19 december ska gå till ADRA Europas arbete med flyktingar som kommer in i EU.

Rainer Refsbäck