Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Utrikes

Adventister har 97 % lägre risk att dö i en bilolycka
Dela

Adventister har 97 % lägre risk att dö i en bilolycka

Studie som kopplar samman tro och hälsa avslöjar oanade fördelar

Deltagarna vid den nordiska hälsokongressen i Oslo (som hölls 18-20 mars 2022) kunde knappt tro sina öron när forskaren Niels Christian Hvidt informerade dem om att manliga adventister och baptister i Danmark har 97 procent lägre risk att dö i en trafikolycka jämfört med befolkningen i allmänhet.

Unik forskning

I en presentation med titeln "Can Faith Move Mountains?" delade dr Hvidt med sig av en mängd bevis som stödjer att tro är en viktig bidragande faktor till god hälsa, med utgångspunkt i en rad olika studier, bland annat "The Danish religious societies health study" (den danska hälsostudien av religiösa samfund).

Dr Hvidt, professor i andlig vård vid Syddansk Universitet, Odense, och hans forskningspartner, Dr Christoffer Johansen, forskningschef vid onkologiavdelningen vid Rigshospitalet i Köpenhamn, det största och mest specialiserade sjukhuset i Danmark, genomförde en unik studie för att ta reda på hur religiös tro påverkar hälsan. Urvalet bestod av 5 000 baptister och 7 000 adventister som hade varit medlemmar i sina respektive samfund mellan 1920 och 2005.

I studien, som inleddes 2004, matchades dessa deltagare med deras officiella folkhälsoregister (med hjälp av danska personnummer). Genom att jämföra förekomsten av olika sjukdomar i urvalet med den allmänna befolkningen fann forskarna att religiösa personer har betydligt lägre risk för olika kroniska sjukdomar som cancer och diabetes. Deras resultat har granskats av kollegor och publicerats i flera vetenskapliga tidskrifter.

Hälsofördelar

Forskarna trodde att adventister skulle ha 20 % lägre risk för olika typer av cancer - i linje med liknande studier om vegetarianer. Studien visade dock att adventister hade 37 % lägre risk att utveckla cancer, dvs. en extra fördel utöver vad deras kostval kan förklara.

Adventister i urvalet hade också 30 % lägre risk för diabetes jämfört med den danska befolkningen i allmänhet. Risken för att utveckla levercirros visade sig vara 68 % lägre än hos den allmänna befolkningen. Med adventisternas inställning till avhållsamhet från alkoholhaltiga drycker är detta en fördel som man kan förvänta sig.

Ett resultat som förbryllade forskarna, och som de inte har någon förklaring till, var att kvinnor i den undersökta gruppen hade en 150-procentig risk att läggas in på sjukhus för depression, medan männen hade en 15 procent lägre risk för samma sak. Det faktum att den undersökta gruppen består av dubbelt så många kvinnor som män kan ha påverkat resultaten.

"Kanske har det något att göra med att det är svårt för kvinnor att hitta en livspartner i kyrkan, och det kan sluta med att de gifter sig med någon som de inte delar en av de viktigaste aspekterna av livet med", föreslog dr Hvidt. Resultatet om kvinnlig depression balanseras av ett annat resultat om psykisk hälsa: risken att dö av självmord visade sig vara 92 procent lägre för manliga och 89 procent lägre för kvinnliga troende jämfört med den allmänna befolkningen.

Även om vissa hälsofördelar för troende var som väntat, var det helt oväntat att finna att risken att dö i en trafikolycka var 92 % lägre för kvinnor och 97 % lägre för män. Resultatet är så oväntat att det har skapat rubriker i den danska pressen.

Tro och hälsa

Dr Hvidt är teolog med ett särskilt intresse för kopplingarna mellan hälsa och tro - inklusive hur sjukdom påverkar tron. I sin presentation konstaterade Hvidt att sjukhusen är en av de mest vetenskapligt inriktade platserna i det moderna samhället och samtidigt en av de mest existentiella och andliga platserna. "Hur kan vi bygga broar från det vetenskapliga till det andliga?", frågade Hvidt. "Eftersom vi är så upptagna med att behandla patienten har vi sällan tid att stanna upp och fundera över vilka andliga behov patienten har."

Dr Hvidt's förståelse av Skriften bidrog till att utforma denna forskningsansats. Han framhöll hur ungefär en tredjedel av verserna i Markusevangeliet hänvisar till Jesus mirakel och reflekterade: "Jesu helande mirakel är djupt integrerade i evangeliets berättelse om vem Jesus var".

Dr Hvidt kritiserade en överdriven uppdelning av vård- och omsorgsgivare och tillade: "Läkare, psykologer och pastorer har sina klart definierade roller, och även om specialisering är bra är det viktigt att komma ihåg att människor inte består av skilda delar, vi är hela varelser".

"Det finns gott om data som visar att patienterna blir osäkra och frustrerade när vi bara ser på dem som ett dåligt knä eller ett brutet ben. På samma sätt blir hälso- och sjukvårdspersonal frustrerad när det inte finns tid att ta hand om hela människan. Vi måste återinföra den helhetsmässiga synen på människan", avslutar Hvidt.

Tor Tjeransen, ledare för Adventistkirkens medieavdelning och religionsfrihetsavdelning i Norge

Texten publicerades ursprungligen här!  [Photos: Tor Tjeransen/Adventist Media Exchange, CC BY 4.0]