Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Missionären

Dela

Adventister förhördes i Azerbajdzjan

Spänningarna ökade mellan adventisterna och myndigheterna i Azerbajdzjan förra månaden då myndigheterna avbröt en gudstjänst i Sumgait för att förhöra medlemmarna.

Myndigheterna ska ha sökt igenom gudstjänstlokalen, konfiskerat församlingens egendom - bl.a. hundratals böcker och dvd:er - och anklagat medlemmarna för att ha samlats utan tillstånd.

Religionsfrihetskämpar menar att händelsen kommer av ett parlamentsbeslut som fattades nyligen och som kraftigt höjt böterna för otillåten gudstjänst och evangelisation i landet. Myndigheterna hävdar för Forum 18 News att församlingen inte har de tillstånd som krävs för att samlas.

Azerbajdzjans konsitution medger religionsfrihet men endast för registrerade troendegemenskaper vars kyrkor har officiellt godkänts att hålla möten. Adventisterna har försökt registrera församlingen i Sumgait sedan 2003 men registreringsprocessen fördröjs och stoppas, menar lokala religionsfrihetsförespråkare.Trots upprepade möten med myndigheterna har ansökningarna antigen skickats tillbaka eller bara mötts med tystnad.

Närmast kommer Adventistsamfundets ledare i landet att försöka få till stånd ett möte med Azerbajdzjans minister med ansvar för religion för att lösa situationen.

- Vi hoppas att myndigheterna kommer att respektera vår troendegemenskaps rätt - som inte är ett hot för rikets säkerhet - att finnas till och att tillbed enligt vår tradition, säger John Graz som leder det internationella Adventistsamfundets avdelning för omvärldsrelationer och religionsfrihet.

Elizabeth Lechleitner/ANN/Rainer Refsbäck