Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Utrikes

Dela

Adventist vill bli president

Den i USA kände neurokirurgen Ben Carson har under måndagen tillkännagett att han vill bli republikanernas kandidat inför presidentvalet 2016. Ben Carson är också sjundedagsadventist och förmodligen den första adventisten som nått så här långt i sin strävan efter USA:s högsta politiska ämbete.

Även om nordamerikanska adventister i allmänhet är mer positivt inställda till politiskt engagemang än i många andra länder, så väcker Ben Carsons kandidatur till ett av världens mäktigaste politiska ämbeten många frågor.

Dessa frågor har att göra med adventisternas grundläggande värderingar när det gäller religionsfrihet och åtskillnaden mellan kyrka och stat, samtidigt som gränsen mellan religion och politik är mycket otydlig i det amerikanska samhället. Hur långt kan en adventist engagera sig politiskt och samtidigt bevara en känsla för gränsen mellan religion och politik? Adventisternas inställning till krig och vapentjänstgöring är ett annat problem eftersom USA:s president också är högste befälhavare för världens största krigsmakt.

Hur kommer Ben Carsons personliga politiska åsikter, strävan och eventuella framtida beslut att påverka bilden av adventister och Adventistsamfundet?

Adventistsamfundet uttalar sig

Adventistsamfundets nordamerikanska division har gått ut med ett uttalande med anledning av Carsons beslut att ge sig in i primärvalskampanjen:

När USA:s valcykel 2016 inleds är Sjundedags Adventistsamfundet medvetet om att intresset ökar för dr Ben Carsons presidentkandidatur.

Carsons berättelse är välkänd för de flesta adventister och han är en väl respekterad läkare.

Adventistsamfundet har en långvarig ståndpunkt att varken stödja eller motarbeta någon som strävar efter offentliga ämbeten. Denna ståndpunkt grundar sig både på vår historiska inställning till åtskillnaden mellan kyrka och stat och den federala lagstiftning som ger kyrkor skattbefriad status.

Även om enskilda samfundsmedlemmar är fria att stödja eller motarbeta vilken politisk kandidat de än önskar, är det viktigt att samfundet som institution förblir neutral när det gäller alla politiska kandidater. Med stor omsorg måste vi säkerställa att predikstolen och all samfundsegendom förblir en neutral plats i förhållande till politiska val. Samfundsanställda måste också vara extremt noga med att inte uttrycka åsikter i sina samfundsämbeten om någon politisk kandidat, inklusive Ben Carson.

Vi vill också påminna våra medlemmar, pastorer och ledare om samfundets officiella ståndpunkt angående åtskillnaden mellan kyrka och stat. Samfundet har arbetat hårt för att skydda religionsfriheterna för alla troende människor, oavsett samfundstillhörighet.

"Vi ska därför verka för att upprätthålla en stabil religionsfrihet för alla och inte använda vårt inflytande över politiker eller myndigheter för att främja vår tro eller hindra andras tro. Adventister bör ta sitt medborgaransvar på allvar. Vi bör delta i de valprocesser som finns tillgänglig för oss när det är möjligt för att göra det med gott samvete och bör dela ansvaret att bygga våra samhällen. Adventister bör dock inte bli upptagna av politiken, eller använda predikstolen eller våra publikationer för att främja politiska teorier" (Från ett officiellt uttalande som tagits fram av Rådet för tvärkyrkliga/interreligiösa relationer vid Sjundedags Adventistsamfundets generalkonferens i mars 2002).

Adventistsamfundet värdesätter Ben Carson precis som vi gör alla medlemmar. Det är dock viktigt för kyrkan att behålla sitt långvariga historiska stöd för åtskillnaden mellan kyrka och stat genom att inte stödja eller motarbeta någon kandidat.

Rainer Refsbäck