Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

Dela

ADRA Sverige får ny ledare

Den 1 oktober blev Carsten Berglund ny ledare för ADRA Sverige. Han efterträdde då Siri Bjerkan Karlsson, som har varit ledare för verksamheten sedan hösten 2005.

 

Carsten Berglund har mer än 20 års erfarenhet som organisationskonsult. Han ser fram emot att få arbeta med ledarskap och projektadministration i en organisation vars syfte är att skapa bättre livsvillkor för människor i låginkomstländer.

 

Under senare år har han varit verksamhetsledare för det svensktalande arbetet inom Adventistsamfundet i Finland. Men biståndsarbete är inget nytt för honom.

– Biståndsverksamhet har varit en viktig del av mitt liv, berättar han. Jag och min hustru Ingalill arbetade som volontärer i Sierra Leone under 1970-talet. Jag har varit medlem i styrelsen för ADRA Sverige och även varit styrelsemedlem i Frikyrklig Samverkan i Finland vars uppgift är att administrera de sex svensktalande frikyrkornas biståndsarbete.

– Den största utmaningen är nu att bygga vidare på ADRA Sveriges 25-åriga arbete och att utveckla verksamheten så att vi kan möta de förändringar som ligger i framtiden, säger han.

 

Siri Bjerkan Karlsson har varit ledare för ADRA Sverige i fem år. Nu lämnar hon sin tjänst, ochi början av november reser hon och hennes man Thore till Uganda där de kommer att arbeta för ADRA Uganda.

– För ett år sedan frågade ADRA Uganda om vi var villiga att komma dit, berättar Siri Karlsson. Åren 1997 – 2000 arbetade vi med ett ADRA-projekt i Uganda och vi lärde känna och älska människorna där. Som familj har vi tidigare sagt att vi kommer att arbeta i ett låginkomstland igen om våra tjänster behövs.

Siri Karlsson kommer att arbeta deltid som samordnare mellan ADRA Uganda och Adventistsamfundet när det gäller hälsofrågor. Adventistsamfundet i landet driver flera sjukhus och kliniker och har ett omfattande hälsoarbete. Hennes man Thore kommer att bli ledare för ADRA Uganda.

– Att arbeta med ADRA Sverige har varit oerhört utmanande och fantastiskt roligt. Att se effekterna av ADRA Sveriges arbete har också varit mycket inspirerande. Vi är ingen stor organisation. Ändå berör arbetet över tre miljoner människor årligen. Att få träffa dessa människor och höra deras berättelser berör mig oerhört och gör mig tacksam över möjligheterna jag har haft att vara en del av detta viktiga arbete, säger hon.

 

ADRA Sverige
www.adra.se