Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

Dela

ADRA-nätverket hedrar pionjärer

Sista veckan i september anordnade ADRA-nätverket ett forum för ledarna för de europeiska ADRA-kontoren.

I samband med detta forum hedrades Heikki Luukko och Rigmor Nyberg för det pionjärarbete som de utfört för ADRA. De fick båda motta ett diplom där de förklarades vara pelare som hade varit med och burit upp ADRA:s arbete och gett miljoner människor hopp om en bättre morgondag.

Per Bolling ADRA Sveriges informatör

Redaktören beklagar att denna nyhet lagts ut så sent som nu. Publicerades i Missionärens novembernummer 2011.