Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Utrikes

Dela

ADRA Internationals ledare avsatt

Månader av intern upprorsstämning och erfarna medarbetare som lämnar organisationen ledde till ett extrainkallat styrelsemöte för att avsätta Rudi Maier som ledare för ADRA International. ADRA Sveriges biståndsarbete påverkas inte av helgens händelser i ADRA International.

Efter Generalkonferensen i Atlanta sommaren 2010 inledde den nya administrationen ledd av den nyvalde generalkonferensordföranden Ted Wilson betydande förändringar i ADRA Internationals ledarskap.

Redan under sommaren byttes ADRA-styrelsens ordförande och viceordförande ut efter många år i tjänsten. I oktober 2010 avsattes Charles Sandefur från posten som ledare för ADRA International och ersattes av Rudolph (Rudi) Maier. Maier påbörjade omgående en överraskande omorganisation som ledde till att 16 av de då 88 i personalen avskedades i februari 2011. Detta beslut har sedan utvärderats och omprövats. Sedan omorganisationen har ytterligare 14 erfarna medarbetare sagt upp sig och lämnat ADRA. Med tiden har oron internt i organisationen växt, liksom kritiken bland medlemmar och samfundsledare.

- Vi har haft en allvarlig utveckling med ADRA:s ledarskap vilket krävde att styrelsen ingrep, säger ADRA Internationals styrelseordföranden och Generalkonferensens viceordförande Geoffrey Mbwana. Tillsammans med ytterligare en viceordförande i Generalkonferensen, Ella Simmons, har han försökt stabilisera situationen i biståndsorganisationen.

Geoffrey Mbwana uppmanade Rudi Maier i ett brev den 6 juni att självmant avgå som ledare för ADRA International. Men Maier vägrade och krävde att få möjlighet att yttra sig för styrelsen. Denna möjlighet gavs vid ett extrainkallat styrelsemöte den 24 juni. Efter att Maier besvarat styrelsens frågor röstade styrelsen med överväldigande majoritet för att frånta honom uppdraget.

- Det är verkligen ett misslyckande varje gång man måste göra sådana förändringar i en dynamisk organisations ledarskap, säger Mbwana samtidigt som han påpekar att ADRA:s styrelse inte offentligt diskuterar skälen till att personal sägs upp. Jag är uppmuntrad av att ännu en gång bevittna ADRA-styrelsens fullständiga engagemang i att fortsatt tjäna med skicklighet och förträfflighet på den internationella arenan. ADRA-stryrelsen är fokuserad på att hålla samman det professionella och engagerade team av anställda som man så länge samlat ihop.

Under styrelsemötet tillsattes också en bred valberedning som ska lägga fram ett förslag på en ny ledare för ADRA International. Under tiden kommer organisationen att tillfälligt ledas av en erfaren och pensionerad ledare inom Generalkonferensen.

ADRA Internationals problem påverkar inte ADRA Sverige

ADRA International arbetar i huvudsak med bistånd från USA och samordning av ADRA:s internationella humanitära hjälp. De ansvarar dessutom för att administrera och hålla samman ADRA:s internationella nätverk där ADRA Sverige och många andra nationella ADRA-kontor i världen ingår som självständiga aktörer. Endast en handfull medarbetare bland de 60-70 personer som arbetar vid huvudkontoret har med ADRA:s internationella nätverk och samordning att göra.

Enligt Carsten Berglund som är direktor för ADRA Sverige är det i första hand ADRA Internationals USA-del som har berörts av den senaste tidens interna problem. ADRA Sveriges kontakt med ADRA International handlar i första hand om att samordna humanitära katastrofinsatser. ADRA Sverige arbetar främst med sitt kontinuerliga samarbete om utvecklingsbistånd med nio ADRA kontor i Afrika och Bangladesh

- Nu önskar jag bara att det blir en bra process som gör att nästa ledare har bättre förankring, säger Carsten. Ingen lätt uppgift för någon att komma in nu och få det att fungera.

Mark Kellner/Adventist World och Rainer Refsbäck