Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Utrikes

}
Dela

ADRA International får ny ledare

Jonathan Duffy, vd för ADRA Australien, utsågs den 10 oktober till att leda Adventistsamfundets internationella nätverk för bistånd och humanitära insatser, ADRA International. ADRA Internationals styrelse beslutade i ett enhälligt beslut att bli den fjärde ledaren i ADRA Internationals 28-åriga historia.

Jonathan Duffy har varit vd för ADRA Australien sedan 2008. Enligt Geoffrey Mbwana, ADRA-styrelsens ordförande och viceordförande i Generalkonferensen menar att "sökandet har varit en väldigt transparent och objektiv process som har samlat information från hela organisationen. Detta medförde att man fick en global respons och bidrog till att man fann den bästa kandidaten som vi tror ska leda organisationen till nästa nivå."

 

Mbwana säger att Duffy "för med sig ledarskapskvaliteter som vi letat efter. Han har också erfarenhet som ledare och en tydlig vision, likaså erfarenheter från organisationen."

Duffy själv säger: "Jag är mycket hedrad av att ha valts ut till detta uppdrag. ADRA är en fantastiskt positiv kraft på den humanitära arenan som gett hopp och helande till miljontals människor under de senaste 28 åren. Jag tror att vi har en stor potential att göra ännu större skillnad, inte minst med den engagerade och kunniga personal vi har runt jorden. Jag ser fram emot att får arbeta med ADRA Internationals personal, ADRA nätverket, vår styrelse, orangisationspartners och många understödjare."

 

Beslutet fattas efter en fyra månadersperiod då den tidigare ekonomichefen i Adventistsamfundets generalkonferens, Robert L Rawson, fungerat som tillförordnad ADRA ledare. Han tillträdde den 24 juni sedan dåvarande ledaren Rudi Maier lämnat uppdraget.

Duffy tillträder med omedelbar verkan och väntas besöka organisationens huvudkontor i Silver Spring, Maryland i mitten på oktober.

Innan Duffy började arbeta för ADRA Australien år 2008 arbetade han som ledare för samfundets hälsoinstitutioner i Södra Stillahavsområdet. Han har en master i hälsovård från Deakin University i Melbourne, Australien.

 

Under tiden som vd för ADRA Australien har Duffy fokuserat på en stark relation mellan Adventistsamfundet och ADRA och omorganiserat marknadsföringen så att gåvor och donationer ökat med 138 %, antalet gåvogivare med 201 % och antalet nya givare med 271 %.

ADRA International grundades 1984 och tog över rollen som tidigare Seventh-day Adventist World Services (SAWS) hade och flera andra utvecklings- och biståndsorganisationer som samfundet drivit sedan 100 år. ADRA International är aktivt involverad bistånds- och utvecklingsprojekt världen över och uppmärksammades senast för dess arbete efter jordbävningarna i Haiti och Japan.

 

ADRA är organiserat i världen som ett nätverk av självständiga ADRA-kontor där ADRA Sverige är ett av dessa. ADRA International samordnar gemensamma internationalla insatser mellan ADRA-kontoren.

Mark A. Kellner/Crister L. DelaCruz/Rainer Refsbäck