Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

Dela

ADRA hjälper jordbävningsdrabbade i Nepal

ADRA har hjälpt 2 000 jordbävningsdrabbade familjer att bygga nödbostäder.

Den 25 april drabbades Nepal av en mycket kraftig jordbävning. Mer än 10.000 människor befaras ha omkommit och många fler är skadade. Jordbävningen följdes av en serie efterskalv som kan fortsätta i upp till sex månader.

Risken för att efterskalven ska få skadade byggnader att rasa har gjort att tusentals människor är rädda för att återvända till sina hem. Därför har de bosatt sig på öppna platser som parker, skolgårdar och torg.
39 av landets 75 distrikt är påverkade. I Gorkha-distriktet har 80 % av alla hem raserats.

Matbrist
Skalvet har gjort att det nu är brist på mat på många ställen i landet. 1,4 miljoner människor kommer att vara beroende av matutdelning under den närmaste tiden. Skalvet har också stört förberedelserna för årets odlingssäsong. Detta kommer att leda till matbrist under de kommande månaderna.

ADRA koncentrerar sitt arbete i Dhading-distriktet väster om huvudstaden Kathmandu. Där har ADRA försett 2.000 familjer med material som de behöver för att skapa en enkel nödbostad. ADRA har också delat ut hygienutrustning som tvål, schampo mm för att minska risken för att området ska drabbas av epidemier.

Inom kort kommer ADRA att börja dela ut mat till de drabbade. ADRA kommer att finnas kvar i området under lång tid.

ADRA Sverige har bidragit med 5 000 dollar (ca 53 000 kronor) till hjälparbetet. Pengarna kommer från ADRA Sveriges katastroffond.

Per Bolling ADRA Sverige

För mer information: adra.se