Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Aktuellt

ADRA Framtidshopps insamlingsresultat 2021
Dela

ADRA Framtidshopps insamlingsresultat 2021

Slutrapport för insamlingen 2021

Här kommer slutrapporten för Framtidshoppsinsamlingen 2021. Totalt: 2 419 022,89 kr. (År 2020: 2 028 097,60 kr). Som ni ser så har insamlingen ökat med nästan 400 000 kr jämfört med förra året!! Detta är underbara nyheter och vi är så glada och stolta över allt ert arbete under ett mycket svårt år när saker inte alls har varit som ”vanligt”. (Se hela rapporten i pdf nedan.)

Vi ser att nästan varje församling har ökat sin insamling i år och det gläder oss då vi nu inte bara kan matcha Sida medlen som vi fått beviljade (för 5 år från 2022-2026) men vi kan också stödja mindre projekt som är svårt att få Sida medel för. Det kan vara projekt som:
• Renovering av skolbyggnader
• Stöd till marginaliserade grupper
• Vattenprojekt
• Medicinsk utrustning för någon av våra kliniker
• IT stöd för olika fältkontor
• Stöd för att kunna få en barnmorska till ett svårt drabbat 0mråde

Genom ADRA Sveriges arbete har över en miljon människor under 2021 få stöd att förbättra sina liv och få hopp om en bättre framtid. Det är många människor som du har kunnat hjälpa genom din insats i insamlingen.

Tacksamheten är stor, från de som har fått hjälpen, men också från oss i ADRA Sverige som har förmånen att se deras lyckliga ansikten när hjälpen når fram.

TACK till var och en av er som varit en del av Framtidshoppsinsamlingen under 2021.

ADRA Sverige