Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Riksarrangemang

ADRA Framtidshopp startar
ADRA Framtidshopp startar
ADRA Framtidshopp startar
ADRA Framtidshopp startar
ADRA Framtidshopp startar
Dela

ADRA Framtidshopp startar

Nu inleds höstens insamling för ADRA Framtidshopp (tidigare Hjälpaktion).

25 aug 2017

ADRA Framtidshopp

Visst är väl mat och vatten en mänsklig rättighet?

Nu är det höst och Framtidshoppsinsamlingen börjar runt om i våra olika församlingar i Sverige. Årets nyhet är att 12 % av medlen vi samlar in går till katastrofinsatser. En av dessa katastrofer som ADRA Sverige arbetar med finns i en av största flyktingbosättningar i världen där ADRA Uganda gör en fin insats.

”Mina lärare brukade få kämpa för att hålla barnen kvar i skolan. Mitt på dagen kunde de hoppa ut genom fönstren för att leta efter någonting att äta. De återstående barnen slöade till under eftermiddagens lektioner och många var inte alls fokuserade då de försökte att lära sig någonting på tomma magar…”

Orden kommer från herr Faustina, rektor för Boroli Primary School i Adjumanidistriktet i Uganda där många av eleverna är fattiga flyktingbarn från Södra Sudan.

Men när ADRA Uganda (med medel från SMR/ADRA Sverige) startade upp skolmatprojektet i Boroli och fyra andra skolor i området – förändrades allt till det bättre! Samhället ställde upp, föräldrar och ansvariga kommittéer kring skolan jobbade tillsammans för att odla mat så att barnen skulle få äta minst en rejäl måltid per dag. Installation av soldrivna vattenanläggningar ser till att hygienen förbättras och barnen har rent vatten att dricka varje dag.

Idag ser man att sökande till skolan och de som stannar kvar i skolan under dagen har gått från 20 % till 80 % och projektet har visat sig vara en oerhörd succé!

På grund av föräldrars engagemang i projektet har det också blivit lättare att engagera dem i andra områden som också är viktiga när många flyktingar kommer in till ett nytt land – rent vatten, hygien och sanitet är några av de teman som har diskuterats och engagerat föräldrar och samhällsmedborgarna.

”Innan ADRA installerade vattensystem här hade vi problem med tyfoid, men efter installationer av rent vatten och undervisningen till oss föräldrar har vi inte haft ett enda fall”, säger Zema Dominic Savior, huvudlärare vid Miniki Primary School.

Soldrivna brunnar var inte bara till för att förbättra hygienen och ge rent dricksvatten (vilket naturligtvis är viktigt), men också för att kunna ha vatten för skolans ”köksträdgårdar”. Dessa bidrar till bättre hälsa för barnen tack vare de näringsriktiga grödorna som odlas runt skolan.

Att ha barn i skolan skyddar dem också från andra problem som lätt kan uppstå i en flyktingsituation. Barn är oerhört sårbara (många kommer ensamma) och kan bli utnyttjade sexuellt och som slavar eller föras bort som barnsoldater – skolan blir deras säkra skydd mot dessa bekymmer.

Under 2017 har ADRA Sverige arbetat för att söka medel för att hjälpa många fler sydsudanesiska flyktingar i flyktingbosättningen Bidibidi (som är den största i världen) och i flyktingbosättningen Palorinya i Uganda. Vi har lyckats få loss 4,1 miljoner kronor plus 2,9 miljoner kronor vid två olika tillfällen – det blir totalt 7 miljoner bara till stöd för sydsudanesiska flyktingar i Uganda i projekt som inkluderar vatten, hygien, stöd till mat och skydd för barn.

Det är dag satt börja årets Framtidshoppsinsamling – du som medlem i någon Adventkyrka i Sverige är en viktig del av att det blir en insats för bland annat sårbara flyktingar. Under sommarens unionsmöte var det många som fick med sig material, nya broschyren, kvittoblock, listor, m.m. hem till församlingarna. Saknas det något i just din församling, vänligen kontakta Svitlana Kozachenko (svitlana.kozachenko@adra.se), insamlingsansvarig på ADRA Sverige.

Tack till var och en av er för den insatsen ni gör genom ert insamlingsarbete, vilket gör det möjligt för ADRA Sverige att stödja viktiga insatser där närmare 2 miljoner människor under året får ett bättre liv.

Siri Bjerkan Karlsson direktor ADRA Sverige

 

Hjälp oss hjälpa!

  • Swish: 1234 900 7212
  • Framtidsfadder: se www.adra.se
  • PlusGiro: 90 07 21-2
  • SMS: ”Hjälp” till 729 77
  • Starta en egen insamling: se www.adra.se