Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Utrikes

Dela

18,1 miljoner adventister

När Generalkonferensens (GC) generalsekreterare G. T. Ng presenterade samfundsstatistiken för 2013 så var det dock inte det ökade medlemsantalet han fokuserade på. De siffrorna som berörde honom mest är det stora antal som vi förlorar.

För tionde året i rad döper Adventistsamfundet mer än 1 miljon nya medlemmar under ett år (1 091 222 för att vara exakt, 2013). Men under samma tid har samfundet förlorat 828 968 medlemmar genom utträde, förlorad kontakt eller döden. Detta är den högsta siffran på ett decennium.

- Det är lätt att döpa dem, men mycket svårare att behålla dem, sa Ng. Att bevara och ge medlemmarna omsorg borde vara samma sida av myntet, men dop ger tydligen mer glans: "Se så många jag har döpt!"

- "Medlemsomsorg? Vem bryr sig? Det ger mig knappast berömmelse." Med den attityden följer ett inneboende problem: förluster, allvarliga förluster. Men det är inte många som vill prata om det, sa Ng.

För samfundet har det varit viktigt att hela tiden göra revision av samfundets medlemsantal, vilket resulterar i den talande statistiken kring förlorade medlemmar. Utan denna revision hade samfundet haft fler 25 miljoner medlemmar.

- Under de senaste 40 åren har Adventistsamfundet döpt 31,8 miljoner människor samtidigt har 11,4 miljoner medlemmar begärt sitt utträde eller förlorat kontakten med sin församling, sa Ng. Den siffran inkluderar inte dem som avlidit.

De förlorade medlemmarna är en stor utmaning världen över. Och i många divisioner har man särskilt satsat på att nå dessa tidigare medlemmar och att skapa en församlingsmiljö och kultur som ska hjälpa församlingen att behålla nya medlemmar och rota dem i Ordets undervisning.

Europa och Australien

Ng noterar att medlemsökningen stagnerar på norra halvklotet och i Australien medan ökningen är explotionsartad på det södra halvklotet, i Afrika, Syd- och Mellanamerika och södra Asien. Den blygsamma medlemsökningen i Europa och Nordamerika kommer i huvudsak från invandringen från södra halvklotet.

- Europa har stora utmaningar, sa Ng. Samfundet är indelat i tre regioner i Europa, ett arv från samfundets långa närvaro där, men medlemsantalet är litet. Den Transeuropeiska divisionen (TED), där Skandinavien och Storbritannien ingår, är den minsta av samfundets 13 regioner, med endast 84 428 medlemmar.

- Så divisionerna grubblar, "Vart är vi på väg?", sa Ng. "Det är riktigt svårt."

Den brittiska unionens medlemmar utgör 40 % av divisionens totala medlemsantal. Antalet adventister i Storbritannien ökade med 464 personer, varav de flesta var invandrade.

"Hur når vi de infödda?"

Fortfarande många onådda i världen

Adventistsamfundet har idag en närvaro i 230 länder i världen. Ännu finns det inga adventister i 22 länder som erkänns av FN. Även om det kan finnas många adventister i ett land, betyder det inte att samfundet har nått ut till alla folkgrupper i det landet. T.ex. Kenyas 800 000 adventister kommer främst ifrån två språkgrupper, samtidigt som de övriga 40 språkgrupperna i landet i stort sett är onådda. Samma i Thailand där de flesta adventisterna finns i några små minoritetsgrupper.

- Så snart vi har etablerat oss i ett land, betyder det inte att vi har nått vårt mål, sa Ng. Långt ifrån!

Läs hela artikeln här (på engelska)!