Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Riksarrangemang

Dela

13:e sabbatens missionskollekt

Av sabbatsskolans missionskollekt går idag 25 procent till missionsprojekt i Transeuropeiska regionen.

28 dec 2013