Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Riksarrangemang

Dela

13:e sabbatens missionskollekt

Av sabbatsskolans missionskollekt idag går 25 procent till missionsprojekt i Östra centralafrikanska regionen.

29 jun 2013