Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

Dela

115 000 kr till katastrofhjälpen

I maj månad går en rikskollekt till ADRA Sveriges katastroffond som håller ADRA i beredskap att hjälpa till vid katastrofer i världen.

Du kan läsa mer om denna nyhet på ADRA Sveriges sida här!

Rainer Refsbäck