Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Bilder

Dela

HASDAs lokaler

Arkivdelen

15 feb 2008 -

Bilderna visar själva "Arkivet" under dess iordingsställande och när hyllor börjat fyllas med arkivmaterial.