Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Bilder

}
Dela

HASDAs inflyttning

Flytt av arkivmaterial

30 sep 2008 -

När hyllor fanns på plats kunde den stora flytten av arkivmaterial från källarutrymmen på Ekebyholmsskolan till HASDAs egna lokaler ske- Dessa bilder är från detta tillfälle.