Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Församlingar

Dela

Gränna

Adventkyrka

Brahegatan 46
563 32 Gränna

www.adventist.se/granna  

 

Föreståndare

Ronny Hermansson 070-754 22 50
ronny.hermansson@svedo.se  

 

Vice föreståndare

Kenneth Hermansson 070-754 22 40
kennethhermansson@gmail.com