Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Församlingar

Dela

Gränna

Adventkyrka

Brahegatan 46
563 32 Gränna

www.adventist.se/granna  

 

Föreståndare

Kenneth Hermansson 0390-412 15
kenneth.hermansson@svedo.se
 

Bengt Mellin 0390-412 63  070-357 25 73 
bengt.mellin@adventist.se
 

Elisabeth Roslin 070-654 15 62
el.roslin@gmail.com