Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Pastorer

Dela

Göran Hansen

Pastor emeritus, stödpastor (Umeå och Örnsköldsvik), kontaktpastor (Östersund)