Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Bilder

Dela

En "klenod"

Gammal kyrkbänk

15 maj 2010 -

En av kyrkbänkarna från den första Adventkyrkan på Tunnelgatan 25 i Stockholm har donerats till HASDA och genomgår varsam restaurering.