Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Resurser

Dela

Arbetsutskottet 2017-2021

Ett utskott i Adventistsamfundets samfundsstyrelse som har beslutanderätt i vissa frågor och förbereder styrelsens arbete.

Ersättare i arbetsutskottet:

  • Elin Klämberg (kallas när någon av de icke samfundsanställda medlemmarna i arbetsutskottet har anmält förhinder)
  • Anna Tegebo (kallas när någon av de samfundsanställda medlemmarna i arbetsutskottet har anmält förhinder)

Samfundsstyrelsens medlemmar hittar du här.