Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Styrelser & Råd

Dela

ADRA utskottet

Ett utskott tillhörande Adventistsamfundets styrelse med ansvar för Adventistsamfundets biståndsorgan ADRA Sveriges verksamhet.

Bobby Sjölander, ordförande
Siri Karlsson, sekreterare
Mikaela Lillbäck
Peter Tegebo
Stefan Thomsen