Namn: Lösen: Logga in
 • Välkommen 1Adventistsamfundet i Sverige är ett levande kristet trossamfund med ca 2.800 döpta medlemmar i 40 församlingar & grupper. Du kanske känner igen oss som Adventkyrkan, som våra församlingar ofta heter. 12 maj 2010
 • Välkommen 2Adventisterna i Sverige är en del av ett världsvitt samfund, Seventh-day Adventist Church, med över 18 miljoner medlemmar i fler än 200 länder. Vi hoppas att du ska lära känna oss bättre med ditt besök på vår hemsida.12 maj 2010

Historia

 

Adventistsamfundet i Sverige har många rötter, bl.a. hos reformerta protestanter, Wesleys metodism och i 1800-talets bibelforskning och väckelserörelse, då främst baptismen.

I Sverige predikade roparna på 1840-talet samma budskap om en annalkande dom som William Miller (baptist) gjorde vid samma tid i USA. Hans efterföljare kallades adventister därför att de trodde att profetiorna i Daniels bok pekade fram mot Jesu andra ankomst 1844. När besvikelsen över att detta inte skedde hade lagt sig, började en liten grupp av dessa ’adventister’ (som kom från många olika samfund) att närmare studera Bibelns profetior. Det man kom fram till var att det istället var domen i himmelen profetiorna hänvisade till, och att man efter 1844 levde i den sista tiden. Man satte efter det inget nytt datum för Jesu återkomst.

Till det ivriga bibelstudiet kom också synen på de tio buden som oföränderliga och Uppenbarelsebokens 14:s texter om de tre änglarnas budskap där Gud skall tillbedjas som Skapare. Betoningen på den bibliska skapelsen ledde till helighållandet av den sjunde dagen, sabbaten, men också till en helhetssyn på människan som skapelsens förvaltare: att ta vara på hela livet, hela människan kropp, själ och ande – och att förvalta det mänskliga livet såväl som naturens resurser.

Sjundedags Adventistsamfundet blev inte organiserat förrän 1863. Till Skandinavien spreds budskapet främst genom svenskar som emigrerat till USA. De skickade hem en tidning: Svensk Advent Härold (>Sanningens Härold). När därför dansk-amerikanen John G. Matteson blev sänd från USA till Skandinavien 1877, fanns redan kännedom om ’adventbudskapet’ i Sverige. Den första svenska församlingen bildades 1880 i Grythyttan, Bergslagen, då de som mött Matteson i Oslo var från Värmland och Bergslagen.

1885-1887 kom Ellen G. White på besök till Sverige. Hon och hennes man James kom från USA, Michigan, och var två av samfundets grundare. Adventister ser henne som en profet både p.g.a. de visioner hon fick under sitt liv, men också för det ledarskap hon genom otaliga skrifter utövade under sin livstid (1827-1916). I Stockholm predikade hon för 1000-tals människor i ett mötestält satt upp vid Karlberg (1887). Ellen White betonade Kristus som den enda vägen till frälsning, men också helgelsen i Jesu efterföljd. Hon framhöll tydligt att hennes skrifter var råd till församlingen och inte fick jämställas med Bibeln. De skulle i allt visa vägen till Guds Ord.

Åren 1880-1920 växte medlemsantalet i Sverige främst genom kolportörernas verksamhet: böcker och tidningar som gavs ut av Skandinaviska Bokförlaget och som spreds i hela Sverige. Genom att upprätta en missionsskola 1898 vid Nyhyttan, norr om Nora, fick samfundet utbildade s. k. missionsarbetare, både män och kvinnor. (Männen, men inte kvinnorna kunde ordineras till pastorer, men arbetet var i stort detsamma) Vid skolan betonades det globala perspektivet och många svenskar reste under 1920- och 1930-talet ut som missionärer till både Afrika, Mellanöstern och Kina. Även efter Andra världskriget fortsattes denna trend. 1932 flyttades skolan till Ekebyholm, Rimbo. I dag (2010) är Ekebyholm Adventistsamfundets grundskola och gymnasium med en fristående bibellinje.

De flesta svenska adventist missionärer vidareutbildade sig till sjukgymnaster eller sjuksköterskor på Skodsborg Badesanatorium (1898-1992) i Danmark. Detta var helt i linje med samfundets människosyn: kroppens välbefinnande främjade den mentala och andliga hälsan; de var en helhet. På 1870-talet ledde helhetssynen till att samfundet i USA, genom dr. J.H.Kellogg, grundade Battle Creek Sanatarium och hans bror en fabrik för hälsokost (Kelloggs Corn flakes bl.a.) Battle Creek blev också en utbildningsplats för sjuksköterskor, sjukgymnaster och läkare. I början av 1900-talet flyttades läkarutbildningen till Loma Linda, Kalifornien. I Sverige upprättades Nyhyttans badanstalt sommartid från 1905, helårs från 1932 (-1997), Hultafors Sanatorium 1926 (-2004) samt ett stort antal privata mindre s.k. Skodsborgskliniker eller ljusbad. Naturliga läkemedel som helande bad, frisk luft, sol, motion, vegetarisk kost samt avhållsamhet från stimulantia som tobak, alkohol, kaffe och te, var i början av 1900-talet revolutionerande helandemetoder som användes. För adventister var Jesus förebilden och man ville vara hans läkande händer till medmänniskan också i länder med stora behov innanför hälsovård. Den förste missionären från Sverige, Julius Persson, sändes ut 1907 till Eritrea.

Mellan 1930-talet och 1950-talet växte antalet församlingar i Sverige främst tack vare evangeliska kampanjer. Många framgångsrika förkunnare var svensk-amerikanare; antalet svenska SDA församlingar i USA var fram till Andra världskriget större än i Sverige, främst i Mellanvästern. Förkunnarna hade också en gedigen utbildning, många från det svenska pastorsseminariet, Broadview, utanför Chicago. De förnyade förkunnelsen genom moderna metoder som t.ex. bildvisning. Under samma period fram till c:a 1960, emigrerade en stor procent svenska adventister till USA p.g.a. svårigheter med ledighet från arbetet på lördagen (sabbaten) och/eller bättre utbildningsmöjligheter inom det egna adventistiska skolsystemet i USA.

En annan kontaktskapande länk för adventister i Sverige var Bibelbrevskolan (senare Hoppets Röst), startad 1948, som inbjöd intresserade till korrespondenskurser i olika bibelämnen.

Sammanlagt har det över åren funnits mer än 90 Sjundedags Adventistförsamlingar och grupper i Sverige, spridda över hela landet. I början präglades församlingslivet av ungdomar, men på trettiotalet växte det fram ett ännu större behov för en satsning på barn- och ungdomsverksamhet. 1944 köpte det svenska Adventistsamfundet Västerängs ungdomsgård norr om Motala vid Vättern. Det har sedan dess varit centrum för barn, scout och ungdomsverksamhet, huvudsakligen under sommartid. I församlingarna har den för adventister karakteristiska bibelstudietimmen före gudstjänsten alltid haft verksamhet för barn i olika åldrar, tonåringar, ungdomar och vuxna. Sabbatsskolan, som det hette fram till slutet av 1900-talet, startade 1886 vid en konferens i Örebro. Redan då fanns speciella ’studier’ för barn införda i samfundstidningen, Sanningens Härold (från 1895 Missionären). Efterhand utgavs särskilda häften för de olika klasserna. Till att börja med var denna sabbatsskola registrerad som en sabbatsskolförening. Rapporterna visar att många fler medlemmar fanns i dessa föreningar, än i församlingens medlemstal. Studiehäftena produceras vid adventistsamfundets världscentrum, Generalkonferensen i USA (Washington DC), och översätts och redigeras i de olika länderna.

Sverige har i dag ca 40 adventistförsamlingar, inkluderat mindre grupper, de flesta i Mellansverige. I dag engagerar sig många församlingar i mediala möjligheter att sprida budskapet, bl.a. genom närradion, Radio Adventkyrkan, som sedan 1979 finns i flera städer. Samfundets biståndsorganisation, ADRA (Adventist Developement and Relief Agency) engagerar samtliga församlingar med sin årliga Hjälpaktion, där man vädjar om allmänhetens stöd för olika humanitära projekt. Det är Sveriges äldsta insamlingsorganisation tidigare kallad Skördeinsamlingen med start 1921. Sverige har legat på framkant när det gäller insamlade medel genom åren, vilket vittnar om en förståelse för lidandet i världen, men också medlemmars engagemang i den levande bibeltexten och det gamla skolmottot från 1900-talets början: ’Gå ut i hela världen och gör alla människor till mina lärjungar.’

 

Nyheter
 • Terrorattack i Stockholm fördömsÄnnu en gång har Europa drabbats av en feg terroristattack där oskyldiga människor mejats ner av ett kapat fordon, denna gång i centrala Stockholm. Adventistsamfundets unionskontor ligger bara ett drygt kvarter från den stora gågatan Drottninggatan där den stulna lastbilen körde på och dödade och skadade ett obekräftat antal människor under fredagseftermiddagen den 7 april.fr 7 apr
 • Nytt ledarskap i norska unionenMissionsföreståndaren Reidar J. Kvinge i Adventistsamfundet i Norge meddelade den 15 mars att han önskar avgå. "Det är på grund av en allt starkare längtan efter att få vara engagerad i direkt själavinnande arbete som jag beslutat att stiga tillbaka som unionsledare", förklarade Reidar sitt beslut.fr 24 mar
 • Organisationsdokument publiceradeMed anledning av det kommande Unionsmötet i sommar har Generalkonferensens regelverk "Working Policy" och Församlingshandboken "Church Manual" efterfrågats.ti 21 mar
 • Är du den vi söker?Ekebyholmsskolan söker ny medarbetare på internatet, en husförälder på 50 %.fr 17 mar
 • Adventistsamfundet uppmärksammas om högskoleprovetI Sveriges Radios nyhetssändningar under torsdagen har förändringarna kring hur högskoleprovet ges uppmärksammat att Adventistsamfundet är en orsak till förändringen.to 9 mar
Kalender
 • Tionde och gåvor
  151378-7 pg
  269-9973 bg

  Adventist Media (böcker)
  639784-8 pg

  ADRA (hjälpaktion och katastroffond)
  900721-2 pg
  900-7212 bg
 • Kontakt
  Sjundedags Adventistsamfundet
  Box 536 - 101 30 STOCKHOLM
  Tel 08-545 29 770
  E-post
  Kontakta webbmaster
  Copyright © 2010 Sjundedags Adventistsamfundet
 • Tipsa en vän
  Bookmark and Share