Namn: Lösen: Logga in
 • Välkommen 1Adventistsamfundet i Sverige är ett levande kristet trossamfund med ca 2.800 döpta medlemmar i 40 församlingar & grupper. Du kanske känner igen oss som Adventkyrkan, som våra församlingar ofta heter. 12 maj 2010
 • Välkommen 2Adventisterna i Sverige är en del av ett världsvitt samfund, Seventh-day Adventist Church, med över 18 miljoner medlemmar i fler än 200 länder. Vi hoppas att du ska lära känna oss bättre med ditt besök på vår hemsida.12 maj 2010

Adventistsamfundets mål & visioner
 

Adventistsamfundets vision*

Vi vill vara ett levande och växande trossamfund med Kristus i centrum, en rörelse i tiden som bereder människor för Jesus återkomst och utmanar till trohet mot Gud och hans Ord.

Uppdrag och strategiska mål

Adventistsamfundet har i uppdrag att stödja adventistförsamlingarna i att förstå och uppfylla Guds kallelse att gå ut med det eviga evangeliet och göra människor till Jesus lärjungar.

Vi vill utrusta och stödja församlingar och pastorer i deras tjänst så att vi tillsammans uppnår följande mål under verksamhetsperioden 2013–2017:

 • Samfundets medlemsantal ökar.
 • 200 människor döps eller tas in på bekännelse i våra församlingar.
 • Antalet gudstjänstbesökare i våra församlingar ökar med i genomsnitt 10 %.
 • Våra församlingars betjänandetal växer med minst 10 %. 
 • Tiondet per medlem i Sverige ökar i genomsnitt med 4 % per år.

 

Tema

Adventistsamfundets övergripande mål för perioden 2013-2017 sammanfattas med orden "I Mästarens fotspår". Detta har delats upp i tre målområden som samfundets ledning vill fokusera på:


Tala med, tillbe och möta Gud genom studiet av hans Ord, i bön och i personliga erfarenheter. Genom denna gemenskap förnyas i vår relation med Kristus, vår Mästare. (Reach up!)**


Dela vår tro med de som finns omkring oss i vår vardag. På ett öppet och kärleksfullt sätt inbjuda andra att bli med i vår gemenskap och tillsammans förbereda oss för Herrens ankomst. (Reach out!)


Stärka de band som drar oss samman och överbrygga det som försöker skilja oss åt så att varje medlem kan bli en aktiv del i församlingens liv och mission. (Reach across!)

* Inför Adventistsamfundets Unionsmöte 2001 tog en arbetsgrupp fram ett förslag till vision för Adventistsamfundet i Sverige och ett antal mål. Syftet var att skapa en ”karta” för att visa inriktningen för samfundet några år framåt. Med utgångspunkt i detta arbete har unionsmötena 2005, 2009 och 2013 fortsatt arbetet att strukturera och tydliggöra vision, strategier och mål.

Detta arbete ska leda samfundet i dess beslut och prioriteringar och inspirera församlingarna och medlemmarna till nya tag och framgångar i att nå ut med evangelium om Jesus Kristus.

** Reach up! Reach out! Reach across! var Generalkonferensens motto för perioden 2010-2015

Nyheter
 • Terrorattack i Stockholm fördömsÄnnu en gång har Europa drabbats av en feg terroristattack där oskyldiga människor mejats ner av ett kapat fordon, denna gång i centrala Stockholm. Adventistsamfundets unionskontor ligger bara ett drygt kvarter från den stora gågatan Drottninggatan där den stulna lastbilen körde på och dödade och skadade ett obekräftat antal människor under fredagseftermiddagen den 7 april.fr 7 apr
 • Nytt ledarskap i norska unionenMissionsföreståndaren Reidar J. Kvinge i Adventistsamfundet i Norge meddelade den 15 mars att han önskar avgå. "Det är på grund av en allt starkare längtan efter att få vara engagerad i direkt själavinnande arbete som jag beslutat att stiga tillbaka som unionsledare", förklarade Reidar sitt beslut.fr 24 mar
 • Organisationsdokument publiceradeMed anledning av det kommande Unionsmötet i sommar har Generalkonferensens regelverk "Working Policy" och Församlingshandboken "Church Manual" efterfrågats.ti 21 mar
 • Är du den vi söker?Ekebyholmsskolan söker ny medarbetare på internatet, en husförälder på 50 %.fr 17 mar
 • Adventistsamfundet uppmärksammas om högskoleprovetI Sveriges Radios nyhetssändningar under torsdagen har förändringarna kring hur högskoleprovet ges uppmärksammat att Adventistsamfundet är en orsak till förändringen.to 9 mar
Kalender
 • Tionde och gåvor
  151378-7 pg
  269-9973 bg

  Adventist Media (böcker)
  639784-8 pg

  ADRA (hjälpaktion och katastroffond)
  900721-2 pg
  900-7212 bg
 • Kontakt
  Sjundedags Adventistsamfundet
  Box 536 - 101 30 STOCKHOLM
  Tel 08-545 29 770
  E-post
  Kontakta webbmaster
  Copyright © 2010 Sjundedags Adventistsamfundet
 • Tipsa en vän
  Bookmark and Share