Namn: Lösen: Logga in
 • Välkommen 1Adventistsamfundet i Sverige är ett levande kristet trossamfund med ca 2.800 döpta medlemmar i 40 församlingar & grupper. Du kanske känner igen oss som Adventkyrkan, som våra församlingar ofta heter. 12 maj 2010
 • Välkommen 2Adventisterna i Sverige är en del av ett världsvitt samfund, Seventh-day Adventist Church, med över 18 miljoner medlemmar i fler än 200 länder. Vi hoppas att du ska lära känna oss bättre med ditt besök på vår hemsida.12 maj 2010

Vad är förnyelse genom Ordet?

Förnyad genom Ordet i korthet

Adventistsamfundets medlemmar uppmuntras läsa ett kapitel i Bibeln varje dag med början 17 april 2012, vilket är första dagen på Generalkonferensstyr-elsens vårmöte, då representanter från alla länder samlas till sammanträde. Denna gemensamma bibelläsning inleds av Adventistsamfundets internationella ledare, Ted Wilson, tillsammans med ledarna för de 13 divisionerna. De kommer att tillsammans växelläsa 1 Moseboken 1. Samfundets ledare kommer sedan att avsluta detta bibelläsningsinitiativ genom att läsa Uppenbarelseboken 22 under Generalkonferensens generalförsamling den 2 juli 2015 i San Antonio, Texas.

Under de 1 171 dagarna mellan vårmötet och generalförsamlingen kommer alla som deltagit att ha läst 1 189 kapitel i Bibeln. Genom att läsa ett kapitel om dagen och två under generalförsamlingens möten, kommer miljontals människor att ha genomfört denna gemensamma resa genom Bibeln. På www.revivedbyhisword.org kommer det att vara möjligt att registrera sig och dela med sig av tankar och erfarenheter under vägen.

Historiskt sett grundades Adventistsamfundet på Bibeln. Adventister bygger på Bibeln, tror på Bibeln, läser Bibeln. Förnyelse genom Ordet är tänkt att styrka adventisternas andliga erfarenhet.

"Min själ ligger nertryckt i stoftet, håll mig vid liv efter ditt ord" (Ps. 119:25, Folkbibeln).

"Ni är ju födda på nytt, inte ur en förgänglig sådd utan ur en oförgänglig, Guds levande och bestående ord" (1 Pet. 1:23).

"Och nu anförtror jag er åt Gud och åt hans nåderika ord, det som kan göra er till hans byggstenar och ge er arvslott bland alla dem som helgats" (Apg. 20:32).

"Att studera Guds Ord leder till en livsförvandlande erfarenhet med Jesus och är förnyelsens kärna" (Mark Finley, bistår Generalkonferensens ordförande i frågor om evangelisation).

"Inget kan ersätta detta att lyssna till Guds röst till oss genom hans Ord" (Armando Miranda, Generalkonferensens viceordförande).

"Ingenting kan stärka vårt förstånd som studiet av Bibeln. Ingen annan bok kan höja tankarna så. Sanningarna i Guds ord omfattar så mycket. De gör karaktären ädel och stärker våra förmågor. Vad skulle hända om människorna studerade Guds ord som de borde? De skulle få ett rikare tankeliv. De skulle utveckla goda egenskaper. De skulle stå fast vid sina beslut och få en karaktärsfasthet som inte är vanlig i vår tid" (Ellen White i Vägen till Kristus, s. 126).

Studiet av Bibeln består av tre delar som leder till förnyelse och väckelse:

1. Bibeln ger oss grunden för sann förnyelse.
2. Bibeln väcker, utvecklar och styrker sann förnyelse.
3. Bibeln motverkar falsk väckelse.

Inget kan ersätta detta att höra Gud tala till oss genom sitt Ord. Att under bön meditera över Bibelns ord är en grundkälla till andlig styrka.

Se en videopresentation av detta initiativ här (extern sida):

Förenade genom Ordet

- Jag är säker på att denna resa genom Bibeln tillsammans kommer att dra oss närmare Jesus, säger Ted Wilson, Generalkonferensens ordförande. När vi under bön läser och mediterar över Guds Ord kommer var och en av oss att ledas till en förnyad erfarenhet med Frälsaren i väntan på hans snara återkomst.

"Förnyad genom Ordet" kommer att handla om så mycket mer än att läsa ett kapitel i Bibeln varje dag. Vårt samfund i hela världen kommer att uppmärksamma betydelsen av att känna Jesus genom hans Ord och uppmuntra familjer att läsa Bibeln tillsammans. I kulturer där Bibeln inte är så vanlig eller tillgänglig uppmuntras församlingsledare att samla församlingsfamiljen till högläsning i Bibeln.

"Förnyad genom Ordet" kan förena hela församlingen kring Guds Ord och göra skillnad i miljoner människors liv. Den kan bli en grogrund för regelbundet, systematiskt Bibelstudium. Målet med "Förnyad genom Ordet" är att uppmuntra varje församlingsmedlem att låta den heliga Anden förvandla deras liv medan de mediterar och ber över ett av Bibelns kapitel varje dag.

Resursmaterial

Affisch (A3 format, men kan även skrivas ut i A4).

Vykort framsida (Vistaprints standardstorlek)

Denna sida kommer att uppdateras med nytt material när sådant finns tillgängligt.

 

Nyheter
 • Terrorattack i Stockholm fördömsÄnnu en gång har Europa drabbats av en feg terroristattack där oskyldiga människor mejats ner av ett kapat fordon, denna gång i centrala Stockholm. Adventistsamfundets unionskontor ligger bara ett drygt kvarter från den stora gågatan Drottninggatan där den stulna lastbilen körde på och dödade och skadade ett obekräftat antal människor under fredagseftermiddagen den 7 april.fr 7 apr
 • Nytt ledarskap i norska unionenMissionsföreståndaren Reidar J. Kvinge i Adventistsamfundet i Norge meddelade den 15 mars att han önskar avgå. "Det är på grund av en allt starkare längtan efter att få vara engagerad i direkt själavinnande arbete som jag beslutat att stiga tillbaka som unionsledare", förklarade Reidar sitt beslut.fr 24 mar
 • Organisationsdokument publiceradeMed anledning av det kommande Unionsmötet i sommar har Generalkonferensens regelverk "Working Policy" och Församlingshandboken "Church Manual" efterfrågats.ti 21 mar
 • Är du den vi söker?Ekebyholmsskolan söker ny medarbetare på internatet, en husförälder på 50 %.fr 17 mar
 • Adventistsamfundet uppmärksammas om högskoleprovetI Sveriges Radios nyhetssändningar under torsdagen har förändringarna kring hur högskoleprovet ges uppmärksammat att Adventistsamfundet är en orsak till förändringen.to 9 mar
Kalender
 • Tionde och gåvor
  151378-7 pg
  269-9973 bg

  Adventist Media (böcker)
  639784-8 pg

  ADRA (hjälpaktion och katastroffond)
  900721-2 pg
  900-7212 bg
 • Kontakt
  Sjundedags Adventistsamfundet
  Box 536 - 101 30 STOCKHOLM
  Tel 08-545 29 770
  E-post
  Kontakta webbmaster
  Copyright © 2010 Sjundedags Adventistsamfundet
 • Tipsa en vän
  Bookmark and Share