Namn: Lösen: Logga in
 • Välkommen 1Adventistsamfundet i Sverige är ett levande kristet trossamfund med ca 2.800 döpta medlemmar i 40 församlingar & grupper. Du kanske känner igen oss som Adventkyrkan, som våra församlingar ofta heter. 12 maj 2010
 • Välkommen 2Adventisterna i Sverige är en del av ett världsvitt samfund, Seventh-day Adventist Church, med över 18 miljoner medlemmar i fler än 200 länder. Vi hoppas att du ska lära känna oss bättre med ditt besök på vår hemsida.12 maj 2010

Adventistsamfundet i siffror

Statistiska uppgifter från 31 december 2014 (*31 december 2013):

Församlingar, grupper och medlemmar

I Sverige:
Församlingar: 37
Medlemmar: 2 793

I världen:
Församlingar och grupper: 148 023
Medlemmar: 18 479 257

Medlemsökning per år: 1 167 796
Varav genom dop: 1 128 263
Varav genom bekännelse av tro: 39 533
                Nettoökning: 262 254 *

Antal ordinerade/invigda pastorer i aktiv tjänst: 19 792*
Antal anställda i aktiv tjänst: 260 181*

 

Verksamhet i världen

Länder och regioner där Adventistsamfundet finns verksamt: 216 av de 237 länder som listas av FN (egentligen 240, men i Adventistsamfundets statistik hänger Hong Kong och Taiwan ihop med Kina och Sark ingår i statistiken för Guernseys fögderi).

Antal språk som samfundet arbetar med i både publikationer och förkunnelse: 947

Adventistsamfundet i världen är uppdelat i antal regioner/divisioner: 13
Unioner: 132
Konferenser: 626 

Utbildningsväsende

Sammanlagt antal adventistskolor i världen: 7 842 (2012)
Högskolor/universitet: 114
Yrkesskolor: 44
Högstadie- och gymnasieskolor: 2050
Grundskolor: 5 371

Totalt antal elever/studenter: 1 814 591 (2012)
Högskolor/universitet: 134 091
Yrkesskolor: 5 545
Högstadie- och gymnasieskolor: 581 173
Grundskolor: 1 086 884

 

Hälso- och sjukvårdsinstitutioner

Hälsokostfabriker: 21

Sjukhus och hälsocenter: 173

Sjukhem och ålderdomshemg: 126

Kliniker och vårdcentraler (ofullständig statistik): 294

Barnhem: 34

Sjukvårdsinstitutioner via flyg och båt: 7

Antal besök i öppenvård: 18 052 715

 

Medie- och förlagsverksamhet

Mediecenter (produktion av tv och video): 181

Bokförlag med filialer: 63

Antal litteraturevangelister: 5 864

Antal publicerade språk: 366

 

Intäkter i form av tionden och gåvor (US$)

Tiondegåvor: 2 396 813 329
Tionde per capita: 136,50

Missionsgåvor i sabbatsskolan: 91 935 628

Hjälpaktionsinsamlingar (till ADRA): 9 394 607

Sammanlagda intäkter gåvor och tionden: 3 354 863 946
Tionden och gåvor per capita: 191

 

ADRA (Adventist Development and Relief Agency International)

För fakta om ADRA Sverige, sök här. Statistiken nedan avser både stöd till och genomförande av projekt.

Länder och regioner där ADRA finns verksamt: 130

Totalt antal finansierade projekt: 1 007
Utvecklings- och biståndsprojekt: 655
Katastrofinsatser: 352

Antal förmånstagare: 21 696 545

Sammanlagt värde av bistånd (US$): 291 556 608

 

Nyheter
 • Terrorattack i Stockholm fördömsÄnnu en gång har Europa drabbats av en feg terroristattack där oskyldiga människor mejats ner av ett kapat fordon, denna gång i centrala Stockholm. Adventistsamfundets unionskontor ligger bara ett drygt kvarter från den stora gågatan Drottninggatan där den stulna lastbilen körde på och dödade och skadade ett obekräftat antal människor under fredagseftermiddagen den 7 april.fr 7 apr
 • Nytt ledarskap i norska unionenMissionsföreståndaren Reidar J. Kvinge i Adventistsamfundet i Norge meddelade den 15 mars att han önskar avgå. "Det är på grund av en allt starkare längtan efter att få vara engagerad i direkt själavinnande arbete som jag beslutat att stiga tillbaka som unionsledare", förklarade Reidar sitt beslut.fr 24 mar
 • Organisationsdokument publiceradeMed anledning av det kommande Unionsmötet i sommar har Generalkonferensens regelverk "Working Policy" och Församlingshandboken "Church Manual" efterfrågats.ti 21 mar
 • Är du den vi söker?Ekebyholmsskolan söker ny medarbetare på internatet, en husförälder på 50 %.fr 17 mar
 • Adventistsamfundet uppmärksammas om högskoleprovetI Sveriges Radios nyhetssändningar under torsdagen har förändringarna kring hur högskoleprovet ges uppmärksammat att Adventistsamfundet är en orsak till förändringen.to 9 mar
Kalender
 • Tionde och gåvor
  151378-7 pg
  269-9973 bg

  Adventist Media (böcker)
  639784-8 pg

  ADRA (hjälpaktion och katastroffond)
  900721-2 pg
  900-7212 bg
 • Kontakt
  Sjundedags Adventistsamfundet
  Box 536 - 101 30 STOCKHOLM
  Tel 08-545 29 770
  E-post
  Kontakta webbmaster
  Copyright © 2010 Sjundedags Adventistsamfundet
 • Tipsa en vän
  Bookmark and Share