Namn: Lösen: Logga in
 • Välkommen 1Adventistsamfundet i Sverige är ett levande kristet trossamfund med ca 2.800 döpta medlemmar i 40 församlingar & grupper. Du kanske känner igen oss som Adventkyrkan, som våra församlingar ofta heter. 12 maj 2010
 • Välkommen 2Adventisterna i Sverige är en del av ett världsvitt samfund, Seventh-day Adventist Church, med över 18 miljoner medlemmar i fler än 200 länder. Vi hoppas att du ska lära känna oss bättre med ditt besök på vår hemsida.12 maj 2010

Bistånd

Att hjälpa en medmänniska i nöd är ett uppdrag varje kristen har. I en värld där orättvisor härskar och fördelningen av resurser är i obalans, så blir biståndet och den praktiska hjälpen ett sätt att leva ut Jesu budskap om att älska vår nästa som oss själva. Adventistsamfundet har därför en stark och levande tradition av att idka biståndsverksamhet, både på lokalt, nationellt och internationellt plan.

ADRA (Adventist Development and Relief Agency)

ADRA är Adventistsamfundets internationella biståndsorganisation som arbetar för att hjälpa världens svaga till ett bättre liv. I över 25 år har ADRA Sverige arbetat med långsiktig utveckling i mer än 80 olika länder och bistått med humanitär hjälp till människor som har drabbats av naturkatastrofer eller krig.

ADRA Sverige är er en del av ett internationellt ADRA-nätverk som finns i 125 länder. Varje år hjälper ADRA:s internationella nätverk ca 35 miljoner människor att skapa sig ett bättre liv. ADRA är opolitiskt och bistår människor utan avseende på etnisk bakgrund, kön eller religion.

Varje år är ADRA Sverige engagerat i ca 20 olika projekt för att hjälpa utsatta människor att förändra sin tillvaro. ADRA Sverige har fem fokusområden som vi arbetar inom för att uppnå målet för vårt utvecklingsarbete; utbildning, hälsa, fattigdomsbekämpning, kapacitetsutveckling och humanitära insatser.

Målet för ADRA Sveriges biståndsarbete är att bekämpa fattigdom genom att förbättra fattiga människors ekonomiska och fysiska förhållanden samt att skapa möjligheter för dem att uppnå sin rättmätiga plats i samhället.

För mer information: www.adra.se

Besök också ADRA International: www.adra.org

ADRA Hjälpaktion

ADRA Hjälpaktion är namnet på Adventistsamfundets årliga insamling till hjälparbete genom ADRA Sverige. ADRA Hjälpaktion pågår under hela året och medlemmarna i Adventistsamfundet arbetar för att berätta för andra människor om ADRA:s arbete och samtidigt samla in pengar till olika projekt. Alla insamlare i Hjälpaktionen arbetar ideellt utan ersättning från de insamlade medlen. Därför är våra omkostnader låga.

Det enda som kan begränsa insatserna runt om i världen där ADRA arbetar, är bristande ekonomiska resurser. Där kan vi alla hjälpas åt och därför finns Hjälpaktionen som samlar in frivilliga gåvor bland allmänheten till utvecklingsprojekt för fattiga medmänniskor i låginkomstländer.

Din gåva ger människor hopp om en bättre framtid. PlusGiro 90 07 21-2 Bankgiro 900-7212

TACK FÖR DIN GÅVA!

För mer information: www.hjalpaktion.se


 

 

 

Nyheter
 • Terrorattack i Stockholm fördömsÄnnu en gång har Europa drabbats av en feg terroristattack där oskyldiga människor mejats ner av ett kapat fordon, denna gång i centrala Stockholm. Adventistsamfundets unionskontor ligger bara ett drygt kvarter från den stora gågatan Drottninggatan där den stulna lastbilen körde på och dödade och skadade ett obekräftat antal människor under fredagseftermiddagen den 7 april.fr 7 apr
 • Nytt ledarskap i norska unionenMissionsföreståndaren Reidar J. Kvinge i Adventistsamfundet i Norge meddelade den 15 mars att han önskar avgå. "Det är på grund av en allt starkare längtan efter att få vara engagerad i direkt själavinnande arbete som jag beslutat att stiga tillbaka som unionsledare", förklarade Reidar sitt beslut.fr 24 mar
 • Organisationsdokument publiceradeMed anledning av det kommande Unionsmötet i sommar har Generalkonferensens regelverk "Working Policy" och Församlingshandboken "Church Manual" efterfrågats.ti 21 mar
 • Är du den vi söker?Ekebyholmsskolan söker ny medarbetare på internatet, en husförälder på 50 %.fr 17 mar
 • Adventistsamfundet uppmärksammas om högskoleprovetI Sveriges Radios nyhetssändningar under torsdagen har förändringarna kring hur högskoleprovet ges uppmärksammat att Adventistsamfundet är en orsak till förändringen.to 9 mar
Kalender
 • Tionde och gåvor
  151378-7 pg
  269-9973 bg

  Adventist Media (böcker)
  639784-8 pg

  ADRA (hjälpaktion och katastroffond)
  900721-2 pg
  900-7212 bg
 • Kontakt
  Sjundedags Adventistsamfundet
  Box 536 - 101 30 STOCKHOLM
  Tel 08-545 29 770
  E-post
  Kontakta webbmaster
  Copyright © 2010 Sjundedags Adventistsamfundet
 • Tipsa en vän
  Bookmark and Share